Farlig verksamhet

Vid några anläggningar i Norrköping finns verksamheter där en olycka kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Vid dessa anläggningarna krävs en beredskap som kompletterar kommunens beredskap för räddningsinsats. Ägaren eller verksamhetsutövaren kan också behöva vidta andra nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador.

På Räddningstjänsten Östra Götalands webbsida kan du läsa mer om farliga verksamheter.


Vad är farliga verksamheter? - Räddningstjänsten Östra Götaland

Farliga verksamheter i Norrköping - Räddningstjänsten Östra Götaland