Det finns flera organisationer som arbetar förebyggande och med de grupper i samhället som är i riskzonen. De är viktiga samarbetspartner för kommunen i det förebyggande arbetet.

Kriminellas revansch i samhället - KRIS

Unga KRIS

PANGEA (Back-Up)

Föräldraföreningen mot Narkotika FMN

Bryggan Norrköping

Barnens rätt i Samhället - BRIS