Alkoholprofilen

En testmetod för att testa dina alkoholvanor. Testet är framtaget av alkoholkommittén.

Arbetslivets egen resurs i alkohol- och drogfrågor

Här finns en särskild föräldrasida.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Brottsförebyggande rådet

Drugnews.nu

Nyhetsbyrå som tar tempen på drogkampen. Den är ett samarbete mellan IOGT-NTO och RNS.

Drugsmart

En ungdomssajt som drivs av CAN

En rökfri generation

Föräldraföreningen mot narkotika

Riksförbundet Narkotikafritt samhälle

Skolverket

Folkhälsomyndigheten

Stödlinjen

När spelande blivit ett problem

Tobaksfakta

Ett samarbete mellan Cancerfonden, Hjärtlungfonden, Läkare mot tobak och Statens folkhälsoinstitut.

Ungdomens Nykterhetsförbund

UNF har bland annat tagit fram studiematerialet UNG - om känslor, kompisar och droger för elever i årskurs 8.

Droginfo

Ett samarbete mellan Rådgivningsbyrån i Lund och Lunds Kommun.

Östergötlands läns landsting

Hassela helpline