Drogförebyggande arbete

Kommunen stödjer en drogfri och alkoholskadefri livsstil och god livskvalitet.

Utifrån nationella handlingsplaner och kommunens målsättning med antidrogarbetet arbetar kommunen på flera sätt med drogfrågorna i skolorna i samverkan med socialtjänst, polis och fritidsverksamhet (SSPF).

Det preventiva arbetet bedrivs huvudsakligen i skolan, bland annat genom utveckling av metoder och spridande av information.

Som stöd för det lokala arbetet har kommunen en samordnare för drogförebyggande arbete.

För 2012-2014 finns en utarbetad handlingsplan för kommunens drogförebyggande arbete.

Regional strategi för ANDT-arbetet i Östergötlands län 2016 - 2020PDF (pdf, 1.6 MB)

Om mig - enkätresultat från grundskolorna 2017PDF (pdf, 590.8 kB)

Om mig - enkätresultat från gymnasiet 2017PDF (pdf, 685.4 kB)

Tonårsparlörens webbplats


Norrköpings kommun stödjer och verkar för minskad konsumtion av alkohol och för att förhindra användning av droger

Utifrån nationella handlingsplaner och kommunens målsättningar med det alkohol- och drogförebyggande arbetet pågår arbetet med att förebygga kring drogfrågorna på flera olika sätt: i skolorna, inom fritidsverksamheten och socialtjänst, i samverkan med bland annat landstinget, frivilligorganisationer, polisen och andra kommuner i Östergötland.

Petra Isaksson, telefon 011-15 11 61, arbetar som samordnare för det drogförebyggande arbetet och fungerar som stöd för kommunens lokala alkohol- och drogförebyggande arbete.

Kontakt

Kontaktperson
Petra Isaksson
Samordnare

011-15 11 61

Skicka e-post