Om val och folkomröstningar

I det allmänna valet 2014 till riksdagen var valdeltagandet bland Norrköpings röstberättigade 85,3 procent, en ökning med 1,5 procentenheter sedan valet 2010. Genomsnittet för riket var 85,8 procent.

I val till kommunfullmäktige var valdeltagandet 83,0 procent, vilket var högre än genomsnittet för riket som hade en andel på 82,2 procent.

Valdeltagande i allmänna val år 2014

Andel av röstberättigade (%)

Val till riksdagen

                       85,3 (+1,5*)

Val till kommunfullmäktige

                       83,0 (+1,8*)

Val till landstingsfullmäktige

                       82,7 (+1,7*)

Val till Europaparlamentet

                       46,8 (+3,9**)

*) Förändring från valen 2010

**) Förändring från valet 2009

I spalten till vänster finns en del valstatistik över tid. Rapporten Val i Norrköping till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014 redovisar resultat från det allmänna valet den 14 september 2014.

Information om val och folkomröstningar

Allmänna val

I Sverige hålls fyra allmänna val:

  • till riksdagen,
  • till landstingsfullmäktige,
  • till kommunfullmäktige och
  • till Europaparlamentet.

Ordinarie val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år.

Val till Europaparlamentet hålls i maj eller juni vart femte år under en period som Europaparlamentet beslutar. Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag och i Sverige säger vallagen att valdagen alltid är på en söndag.

Mellan ordinarie val kan extra val utlysas av regeringen. Även kommun- och landstingsfullmäktige kan besluta om extra val till fullmäktige mellan ordinarie val.

Folkomröstningar

En folkomröstning är ett sätt att få reda på vad folket tycker i en viss fråga. I Sverige kan man genomföra nationella folkomröstningar som beslutas av Riksdagen och kommunala folkomröstningar som kan hållas i en kommun eller ett landsting. Nationella folkomröstningar kan vara rådgivande eller röra en grundlagsfråga. Kommunala folkomröstningar är alltid rådgivande och det är kommunen eller landstinget som beslutar om en folkomröstning ska hållas i kommunen eller länet.