Övriga publikationer

Övriga publikationer finns diverse rapporter som tar upp olika ämnen som berör Norrköpings kommun.

Övriga publikationer

Inflyttningsstudie 2012PDF (pdf, 1.1 MB)

Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012PDF (pdf, 5.5 MB)

Kontakt