2016:2 Norrköpings befolkning och befolkningsförändringar 2015

Över 5 födda barn per dag!

Källa: SCB

Rapporten redovisar folkmängd och fakta om befolkningen den 31 december 2015 och de befolkningsförändringar som skedde under år 2015.

Visste du att…..

  • Norrköpings folkmängd ökade med över 1 750 personer år 2015?
  • Norrköping är Sveriges nionde största kommun?
  • i genomsnitt bor det 2,2 personer i varje hushåll?
  • var femte kvinna i åldern 65-79 år var registrerad som skild vid årsskiftet?
  • bland Norrköpingsborna finns det över 150 födelseländer representerade?
  • var tjugonde Norrköpingsbo är 80 år eller äldre
  • det vanligaste namnet på en flicka född 2015, boende i Norrköping vid årsskiftet, var Alva?

Rapporten kan laddas ner här eller beställas via e-post
planeringochstatistik@norrkoping.se

Rapporten 2016:2 Norrköpings befolkning och befolkningsförändringar 2015PDF (pdf, 1.3 MB)

Kontakt