2015:2 Norrköpings befolkning och befolkningsförändringar 2014

Över 4 födda barn per dag!

Diagram. Befolkningspyramid för Norrköping 2014, ettårsklasser och kön.
Källa: SCB

Rapporten redovisar folkmängd och fakta om befolkningen den 31 december 2014 och de befolkningsförändringar som skedde under år 2014.

Visste du att…..

  • Norrköpings folkmängd ökade med över 1 500 personer år 2014?
  • Norrköping är Sveriges nionde största kommun?
  • i genomsnitt bor det 2,2 personer i varje hushåll?
  • var femte kvinna i åldern 65-79 år var registrerad som skild vid årsskiftet?
  • bland Norrköpingsborna finns det över 150 födelseländer representerade?
  • i Norrköping föddes det i genomsnitt 4,5 barn per dag under 2014?
  • det vanligaste namnet på en flicka född 2014, boende i Norrköping vid årsskiftet, var Olivia?

Rapporten kan laddas ner här eller beställas via e-post
planeringochstatistik@norrkoping.se

Rapporten 2015:2 Norrköpings befolkning och befolkningsförändringar 2014PDF (pdf, 1.3 MB)

Kontakt