2014:1 Uppföljning av prognosarbetet 2013

Rapport redovisar en kort uppföljning av prognosarbetet år 2013. Uppföljningen är en jämförelse mellan prognos och utfall första prognosåret.

Som stöd i planeringsarbetet görs varje år beräkningar av den framtida folkmängden. I mars 2013 gjordes den officiella befolkningsprognosen för kommunen totalt. I maj 2013 beräknades en prognos för delområden inom kommunen.

Folkmängden den 31 december 2013 var 133 794 personer, vilket var en ökning med 1 625 personer under året. Norrköpings folkmängd har ökat varje år sedan år 2001. Befolkningsprognosen för prognosåret 2013 underskattade folkmängden med 280 personer, vilket är 0,2 procent av den faktiska folkmängden.
Resultatet från uppföljningen används som del av underlaget i arbetet med den nya befolkningsprognosen våren 2014.

Läs mer om uppföljningen i bifogad rapport.

2014:1 Uppföljning av prognosarbetet 2013 (Norrköpingsfakta)PDF (pdf, 778.2 kB)

Kontakt