2013:3 Registerstudie av in- och utflyttadeår 2012

Under år 2012 hade Norrköping den högsta inflyttningen till kommunen någonsin. Samtidigt flyttade få personer ut från kommunen vilket resulterade i att befolkningen ökade med 1 100 personer endast på grund av flyttningar.

Några resultat från rapporten är:

  • 27 500 personer flyttade till, från eller inom Norrköping under 2012.
  • Unga personer, 20-29 år, flyttar gärna till Norrköping från länets mindre kommuner medan personer i pensionsålder gärna flyttar från Norrköping till de mindre kommunerna.
    Norrköpings unga personer flyttar i sin tur gärna till storstadkommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö.
  • Krokek, Ektorp och Svärting är attraktiva områden som småbarnfamiljer gärna flyttar till.
  • Vanligast medborgarskapslandet för inflyttade från utlandet var Sverige, följt av Syrien och Somalia.
  • Personer som inte arbetat har en större tendens att flytta , då förvärvsfrekvensen är lägre bland de som flyttar jämfört med Norrköpings befolkning. Även personer med högre utbildning flyttar mer än andra.
  • Eftergymnasial utbildade personer har ökat med 884 personer vara en fjärdedel på grund av positivt flyttnetto. Resterande tre fjärdedelar är på grund av ökad utbildning hos den befintliga befolkningen.

Läs mer i rapporten Registerstudien av in- och utflyttade år 2012.

Registerstudie av in-och utflyttade 2012PDF (pdf, 2.1 MB)

Kontakt