2011:4 Sammanställning av statistik inom arbetsmarknadsområdet

Inledning

Denna sammanställning bygger på tillgänglig befolkningsstatistik främst inom demografi och arbetsmarknadsområdet. Redovisade uppgifter avser kommunnivå för kommunerna Norrköping, Linköping, Västerås, Eskilstuna, Helsingborg, Örebro, Jönköping och Uppsala. De sju kommunerna som jämförs med Norrköping har valts ut på grund av att de ofta används vid jämförelser i olika sammanhang. Några har liknade struktur och historia som Norrköping.

Uppgifter är hämtade från Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån (SCB).

Sammanställningen gjordes i månadsskiftet juli-augusti 2011 som en del i ett första statistiskt underlag till Jobbkommissionen inom Norrköpings kommun. Jobbkommissionen inrättades av kommunstyrelsen i maj 2011 och består av politiker och representanter från olika delar av arbetslivet. Kommissionens uppdrag är att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen i Norrköping genom att arbeta med fyra huvudområden - vuxenutbildning, utveckla Campus Norrköping, förbättra kommunikationer till Linköping och Stockholm samt förbättra servicen till befintliga och nya företag.

Dokumentet publiceras i rapportserien Norrköpingsfakta, då innehållet kan vara intressant även för andra personer, utanför Jobbkommissionens arbetsgrupp.

Läs hela rapportenPDF (pdf, 545.5 kB)

Kontakt