2011:1 Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2010

Norrköpingsfakta

Rapporten redovisar folkmängden den 31 december 2010 och de befolkningsförändringar som skedde år 2010. Jämförelser görs med riket, Östergötlands län, kommunerna inom länet samt med de fem jämförbara kommunerna: Linköping, Jönköping, Eskilstuna, Västerås och Örebro. Statistiken är främst hämtad från Statistiska centralbyrån.

Rapporten kan laddas ner här eller beställas via e-post
planeringochstatistik@norrkoping.se

Läs rapporten härPDF (pdf, 224.5 kB)

Kontakt