2009:4 Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2008

Norrköpings folkmängd den 31 december 2008 var enligt Statistiska centralbyråns (SCB:s) officiella siffror 128 060 personer vilket var högsta folkmängden i Norrköping vid ett årsskifte. Invånarantalet ökade med 1 380 personer under år 2008.

Norrköping är fortfarande den åttonde största kommunen i Sverige. Generellt för år 2008, liksom för år 2007, gällde att de stora kommunerna i Sverige blev större och att de små blev mindre.

För åttonde året i rad ökade antalet födda i Norrköping. Antalet levande födda i Norrköping var 1 554 barn år 2008, en ökning med 76 barn sedan år 2007. Antalet döda har varit relativt stabilt under de senaste åren. Antalet döda i Norrköping år 2008 var 1 321 personer. Sammantaget innebar det att födelsenettot, skillnaden mellan antalet födda och antalet döda, var 233 personer. Det innebar att för sjätte året i rad hade Norrköping ett positivt födelsenetto.

För nionde året i rad var Norrköpings flyttnetto positivt. Inflyttningen till Norrköping var 6 008 personer år 2008, en ökning från föregående år med 256 personer. Utflyttningen från Norrköping var 4 866 personer, vilket var 161 fler personer än 2007. Det innebar ett flyttnettot år 2008 på 1 142, det vill säga så många fler flyttade till Norrköping under året än det var som flyttade från kommunen.

Bifogad rapport redovisar folkmängden den 31 december 2008 och de befolkningsförändringar som skedde år 2008. Jämförelser görs med riket, Östergötlands län, kommunerna inom länet samt de jämförbara kommunerna Linköping, Jönköping, Eskilstuna, Västerås och Örebro.

Läs hela rapportenPDF (pdf, 1 MB)

I bifogad excelfil finns ett urval av rapportens tabeller.

ExcelfilenExcel (excel, 33.5 kB)

Kontakt