2009:2 Uppföljning av prognosarbetet 2008

Bakgrund

Som stöd i planeringsarbetet görs varje år beräkningar av den framtida folkmängden. I maj 2008 gjordes den officiella befolkningsprognosen för kommunen totalt och på delområdesnivå.

Kort resultat av uppföljningen

Norrköpings folkmängd den 31 december 2008 var 128 060 personer, en ökning med 1 380 personer under året. Befolkningsprognosen visade en folkmängd på 127 649 personer, vilket skulle ha varit en ökning med 969 personer. Befolkningsprognosen underskattade alltså folkmängden med 411 personer för år 2008.

Bifogad rapport redovisar en kort sammanställning av en uppföljning av det samlade prognosarbetet år 2008.

Läs rapporten i sin helhetPDF (pdf, 101.4 kB)

Kontakt