2008:4 Uppföljning av prognosarbetet 2007

Bifogad rapport redovisar en kort sammanställning av en uppföljning av det samlade prognosarbetet år 2007.

Bakgrund

Som stöd i planeringsarbetet görs varje år beräkningar av den framtida folkmängden. I maj 2007 gjordes den officiella befolkningsprognosen för kommunen totalt och på delområdesnivå.

Kort resultat av uppföljningen

Norrköpings folkmängd den 31 december 2007 var 126 680 personer, en ökning med

1 217 personer under året. Befolkningsprognosen visade en folkmängd på 126 269 personer, vilket skulle ha varit en ökning med 806 personer. Befolkningsprognosen underskattade alltså folkmängden med 411 personer för år 2007.

Bifogad rapport redovisar en kort sammanställning av en uppföljning av det samlade prognosarbetet år 2007.

Läs rapporten i sin helhetPDF (pdf, 93.4 kB)

Kontakt