Framtid i Norrköping - allmänna planeringsförutsättningar 2013

Bilden är ett kollage av olika Norrköpingssymboler, så som spårvagnar, Campus Norrköping, rådhuset, och liknande. I det övre vänstra hörnet finns Let's Create logotyp. I vänster nederkant finns texten "Framtid i Norrköping - Allmänna planeringsförutsättningar 2013".

Rapporten Framtid i Norrköping – allmänna planeringsförutsättningar 2013 visar på vilka faktorer som kan komma att påverka kommunens planering på fem till tio års sikt och vilka konsekvenser de kan få på den kommunala verksamheten.

Planeringsförutsättningarna har sin grund i underlag som anställda i kommunens samtliga verksamheter har bidragit med och en mer övergripande omvärldsanalys. De ingår i budgetdokumentet och är en del av Norrköpings kommuns styrmodell.

Bilden är ett kollage av olika Norrköpingssymboler, så som spårvagnar, Campus Norrköping, rådhuset, och liknande. Bakgrunden är en blå himmel med moln. I det övre vänstra hörnet finns Let's Create logotyp. I mitten av himlen finns texten "Allmänna planeringsförutsättningar 2013 - Framtid i Norrköping". I nederkant finns en vit ruta med Norrköpings kommuns webbplats samt kommunens logotyp.

Här är några rubriker ur årets framtidsrapport:

  • Norrköpingsborna fortsätter att bli allt fler
  • Ostlänken – en het framtidsfråga
  • Håller Norrköping på att avindustrialiseras?
  • Fler elever i grundskolan men färre i gymnasiet
  • Universitetet syns i studentvänliga Norrköping
  • Ett samhälle med en högre andel äldre
  • Se till att samhället kan fortsätta existera och utvecklas

Framtid i Norrköping – allmänna planeringsförutsättningar 2013PDF (pdf, 3.7 MB)

Kontakt