Kort om Norrköping

Den 31 december 2017 hade Norrköping 140 927 invånare enligt Statistiska centralbyrån (SCB) och var Sveriges nionde största kommun. Norrköpings landareal är knappt 1 500 kvadratkilometer, vilket innebär att det bor 94 personer per kvadratkilometer.

Enligt kommunens eget befolkningsregister (KID) hade Norrköping 141 070 invånare den 30 april 2018.

Läs mer om befolkningsutvecklingen under 2018 enligt KID

 

Arbetslösheten i Norrköping under april 2018

Åldersgrupp

Antal

Andel (%)

16-64 år

7 840 (-440*)

11,2 ( -0,9 pe*)

18-24 år

1 050 (-210*)

13,0 (-2,8 pe*)

 

* förändring jämfört med samma period året innan. Källa: Arbetsförmedlingen.

Läs mer om verksamhetsstatistiken från Arbetsförmedlingen

Statistik om Norrköping i fickfaktaformat

Norrköping i siffror 2017 - svenska versionPDF (pdf, 1.4 MB)

Municipal facts 2017 - English versionPDF (pdf, 1.4 MB)

Områdesfakta - statistik om delområden

För stadsdelar, tätorter och större delområden på landsbygden finns det färdiga korta statistiksammanställningar. Sammanställningen finns även för Norrköping totalt. Klicka här.

Statistik om Norrköping - presentation

En powerpoint-presentation med statistik om Norrköping främst inom befolkningsstatistik och arbetsmarknadsstatistik. Statistiken är från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket och sammanställd av Utrednings- och utvecklingsenheten, kommunstyrelsens kontor, Norrköpings kommun. Länk till presentationen.Powerpoint (powerpoint, 716 kB)

Kontakt