Förvärvsinkomst - individ, kommunjämförelse, kön, åldersgrupp, år 1991-2015

Den sammanräknade förvärvsinkomsten (medianinkomsten) var 282 300 kronor i Norrköping år 2015 för åldersgruppen 20-64 år. Av de jämförbara kommunerna var det boende i Eskilstuna som hade en lägre medianinkomst, 277 500 kronor. Högst medianinkomst av de jämförbara kommunerna hade personer i Västerås med 300 000 kronor.

Under den senaste tioårsperioden 2006-2015, har Västerås haft den största inkomstökningen per person bland de jämförda kommunerna räknat i absoluta tal. Den sammanräknade förvärvsinkomsten har där ökat med 69 100 kronor. Relativt sett har inkomsterna ökat mest i Linköping. Där hade inkomsterna ökat med 30,4 procent. uppgifterna redovisas i löpande priser.

I Norrköping har inkomsten ökat med 64 600 kronor eller 29,7 procent under tioårsperioden.

Förvärvsinkomst, individ, kommunjämförelse, kön, åldersgrupp, år 1991-2015Excel (excel, 44 kB)

Kontakt