Familjers/ Hushåll boende efter ägandekategori, delområde, år 2008- 2014/ 2015-2016

I Norrköping fanns det drygt 63 750 hushåll år 2016. En fördelning efter ägandekategori visar att andelen hyresrätter var 46,5 procent, äganderätt/småhus 32,1 procent och bostadsrätt 19,3 procent.

Fördelningen efter ägandekategori varierar mellan områdena i Norrköping. Bland de tio största befolkningsområdena så är Hageby det område med högst andel hyresrätter (88,3 procent). Eneby landsbygd är det område som har den högsta andelen boenden i kategorin äganderätt/småhus (närmare 96,7 procent). Den högsta andelen bostadsrätter (67,6 procent) finns i Björkalund.

Familjebegreppet har tagits bort från befolkningsstatistiken från och med år 2015. Numera finns uppgifter per hushåll.

Familjers boende efter ägandekategori, delområde, år 2008-2014Excel (excel, 122.5 kB)

Hushåll boende efter ägandekategori, delområde, år 2015-2016Excel (excel, 23.9 kB)

Kontakt