Antal hushåll och hushållens storlek, delområde samt totalt, år 2016

År 2016 hade Norrköping 139 363 invånare och dessa bildade nästan 63 750 hushåll. Den vanligaste hushållsstorleken var 1 personshushåll, 40 procent av hushållen.

Källa: Statistiska centralbyrån

Fördelningen av hushållsstorlekar ser olika ut i olika delområden inom kommunen. Nedanstående länk leder till en Excelfil med uppgifter för samtliga stadsdelar, större tätorter och delområden på landsbygden.

Antal hushåll och hushållsstorlek, Norrköping totalt samt delområden år 2016Excel (excel, 34.4 kB)