Nationell bakgrund, delområde, år 2004-2016

Källa:Statistiska centralbyrån

År 2016 var 18,8 procent av Norrköpings kommuns befolkning utrikes födda. 1,8 procent var födda i Norden och 17,0 procent var födda utanför Norden.

25,2 procent av Norrköpings befolkning hade utländsk bakgrund. Med utländsk bakgrund definieras personer som är födda utomlands eller är födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar.

Nationell bakgrund, delområde år 2004-2016Excel (excel, 204.5 kB)