Familjetyp/ Hushållstyp, delområde, år 2001-2014/ 2015-2016

Källa: Statistiska centralbyrån

År 2016 var det nio delområden i Norrköpings kommun där mer än hälften av hushåll var barnfamiljer, Brånnestad, Svärtinge, Styrstad, Rambodal, Tingstad, Borg, Klockaretorpet, Jursla tätort och Navestad. Brånnestad är det delområde med högst andel barnfamiljer, 68 procent.

Områden med låg andel barnfamiljer var bland annat Slottshagen, Ingelsta och Risängen.

Familjebegreppet har tagits bort från befolkningsstatistiken från och med år 2015. Numera finns uppgifter per hushåll.

Familjetyp, delområde, år 2001-2014Excel (excel, 159.5 kB)

Hushållstyp delområde, år 2015-2016Excel (excel, 22.9 kB)