Befolkning, åldersgrupp, delområde, år 2001-2016

Norrköpings kommuns geografiska område är indelat i 60 stycken delområden som avserstadsdelar inom centralorten Norrköping, större tätorter på landsbygden samt landsbygd.

Delområdena har olika många invånare. Stadsdelen Hageby har flest invånare medan stadsdelarna i främst hamnområdet och områden med många företag såsom Sylten respektive Butängen har få invånare.

I stadsdelen Hageby fanns det vid årsskiftet 2015/2016 9 440 folkbokförda invånare. Slottshagen har ett fåtal invånare och är kommunens minsta stadsdel räknat till antal invånare.

Källa:Statistiska centralbyrån

Under år 2016 ökade Norrköpings folkmängd med 2 330 personer utspritt över kommunen. Stadsdelar med hög befolkningstillväxt var till exempel Ljura och Kneippen där det har byggts nya flerbostadshus under året.

Befolkning, åldersgrupp, delområde, år 2001-2016Excel (excel, 193.9 kB)