Förvärvsfrekvens 20-64 år, Östergötland, kön, år 1993-2015

Källa:Statistiska centralbyrån

Under perioden 1993-2015 har förvärvsfrekvensen i Norrköpings kommun pendlat mellan 67,5 procent (år 1997) och upp till toppnoteringen 74,9 procent år 2015. Jämför med år 2014 har förvärvsfrekvensen i Norrköping ökat med 0,8 procentenheter.

I Östergötland var förvärvsfrekvensen år 2015 76,1 procent vilket var 0,8 procentenheter högre jämfört med året innan.

Av Östergötlands kommuner är det Söderköping som har den högsta förvärvsfrekvensen med 83,2 procent (+1,6 procentenheter) följt av Ydre med 83,0 procent (-0,1 procentenheter) och Kinda med 81,4 procent (- 0,2 procentenheter). Lägst har Linköping, 74,8 procent, och Norrköping, 74,9 procent.

Förvärvsfrekvens 20-64 år Östergötland kön år 1993-2015Excel (excel, 176 kB)

Not:
Tidseriebrott, fr.o.m. årgång 2011 har det gjorts förändringar i bearbetningarna för att klassificera förvärvsarbetande i RAMS. Förändringarna påverkar endast personer som är 65 år och äldre och innebär att antalet förvärvsarbetande i denna åldersgrupp ökar.

Fr.o.m årgång 2004 har det gjorts några förändringar i bearbetningarna avseende sysselsättningsdata. En ny källa används för att identifiera företagare och en mindre justering av metoden för att klassificera anställda har gjorts. Mer information om förändringarna finns på www.scb.se/rams.