Arbetstillfällen, delområde, bransch, år 2001-2015

Källa:Statistiska centralbyrån


I Norrköping fanns det år 2015 63 000 arbetstillfällen. Flest antal arbetstillfällen fanns i delområde Gamla Staden, 6 300 st, De två största branscherna i Gamla Staden var Civila myndigheter (1 400 arbetstillfällen) och Företagstjänster (1 090 arbetstillfällen).

Näst största delområde var Ingelsta med 4 500 arbetstillfällen. 2 290 av arbetstillfällena finns inom branschgrupp Handel.

Flest nya arbetstillfällen under 2015 skapades i Saltängen, 510 stycken, vilket motsvarar en ökning med 19,7 %. Därefter kom Butängen med 340 nya arbetstillfällen (+14,2 %).

I Sylten minskade antalet arbetstillfällen mest under 2015 med -360 stycken till
3 330 (-9,8%). I Oxelbergen minskade antalet arbetstillfällen med 190 stycken (-10,5 %).

Den bransch som växte mest i antal under 2015 var Civila myndigheter där antalet arbetstillfällen ökade med 410 stycken.

Not:
Sysselsättningsstatistiken redovisas från och med i år 2008 enligt SNI 2007. Tidigare användes grupperingar enligt SNI 2002, och möjligheten att jämföra enskilda näringsgrenar med uppgifter för tidigare år är starkt begränsad.

Arbetstillfallen-delomrade-SNI2007-ar-2008-2015.xlsExcel (excel, 305 kB)

Arbetstillfällen, delområde, SNI2002, år 2001-2007Excel (excel, 190.5 kB)