Arbetspendling, Norrköping, år 1995-2016

Källa: Statistiska centralbyrån

Arbetspendlingen över kommungräns ökar

Arbetspendlare definieras som förvärvsarbetande vars arbetsställe är registrerat i annan kommun än i den kommun personen är folkbokförd. Uppgiften visar inte på hur ofta man reser till ett arbete över kommungräns.

Både arbetspendling till och från kommunen har ökat mellan 2015 och 2016. Under 2016 pendlade 12 380 Norrköpingsbor till ett arbete i en annan kommun, medan 13 150 personer från någon annan kommun arbetade inom Norrköpings kommungräns. Inpendlingen ökade mer än utpendlingen, 530 personer jämfört med 170 personer.

Sammantaget var nettopendlingen år 2017 +770 personer, det vill säga 770 fler personer boende i en annan kommun hade ett arbete inom Norrköpings kommuns geografiska gräns än antalet Norrköpingsbor som arbetade i en annan kommun.


Sammanställning i rapportserien Fokus:Statistik

I dokument "Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016" finns en större sammanställning av registerbaserad arbetsmarknadsstatistik för Norrköping.

Länk till dokumentetPDF (pdf, 557.6 kB)

Kontakt