Statistik

Här finner du statistik om Norrköping. Under Kort om Norrköping hittar du kort fakta och sammanställningar. Under Faktablad med samlad statistik hittar du statistiska sammanställningar för stadsdelar och områden utanför centralorten, för större delområden och för valdistrikt.

Under varje ämnesområde såsom Arbetsmarknad och Befolkning osv. kan du själv ta ut statistik från tabeller genom att välja Statistik i tabeller för egna uttag, där hittar du främst statistik fördelad på kommunens olika delområden. Du kan också hitta fasta skriftliga rapporter med statistik inom ämnesområdet, dessa finns publicerade under Fasta rapporter.


Allmänt

 

Arbetsmarknad

 

Befolkning

 

Bilinnehav

 

Hushållens boende och bostäder

 

Folkhälsa


Inkomster


Utbildningsnivå


Val och folkomröstningar

Kontakt