Ansökan sker via webben

Ansök i god tid innan projektet startar, fondmedel beviljas inte retroaktivt för redan genomförda insatser.

Ansökan till Norrköpings fond för integrationsinsatser

 

Så här fattas beslut om stöd

Kommunstyrelsen beslutar ytterst om vilka projekt och insatser som fonden ska finansiera och har genom delegation utsett en politiskt sammansatt styrgrupp för arbetet. Kommunstyrelsens ordförande har beslutsmandat i styrgruppen.

Inför styrgruppens sammanträde tas ansökningarna omhand av en beredningsgrupp med handläggare från kommunstyrelsens kontor och kultur- och fritidskontoret. Beredningsgruppen ansvarar för att se till att beslutsunderlagen till styrgruppen är fullständiga och för den administrativa handläggningen.

Under våren 2018 sammanträder styrgruppen vid följande tre tillfällen:

  • 28 februari
  • 10 april

Skicka in ansökan minst en vecka innan utsatt datum för att säkerställa att den kommer med vid styrgruppssammanträdet det givna datumet.