Norrköpings fond för integrationsinsatser

Översikt - Steg 4 av 4

4. Uppföljning

Krav på redovisning

Senast två månader efter avslutat genomförande ska en redogörelse för vad de beviljade medlen använts till, insatsens genomförande och resultat, samt en ekonomisk redovisning lämnas till kommunstyrelsen. Eventuella bidragsöverskott ska återbetalas till kommunstyrelsen.

Delrapportering kan också bli aktuellt av flera anledningar och särskilt när insatser löper över en längre tidsperiod.

Redovisning av genomförd integrationsinsats

Kontakt

Dokument