Norrköpings fond för integrationsinsatser

Översikt - Steg 1 av 4

1. Om Norrköpings fond för integrationsinsatser

Bakgrund, syfte och mål

Med anledning av flyktingkatastrofen i världen och det lokala flyktingmottagandet i Norrköping beslutade kommunfullmäktige under 2015 att 10 miljoner kronor ur tilläggsbudget 2016 skulle avsättas till integrationsinsatser. Norrköpings kommun inrättade därför Norrköpings fond för integrationsinsatser. Syftet med fonden är att stimulera föreningslivet och det civila samhällets arenor till insatser som ökar integrationen i Norrköping. Målgruppen för fondens insatser är främst asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn och ungdomar. Under 2016 avsattes ytterligare 5 miljoner till fonden.

Föreningslivet i Norrköping och det civila samhällets arenor erbjuder betydelsefulla mötesplatser för gemenskap och integration. Där möts människor kring gemensamma intressen oberoende av bakgrund. Genom att stärka möjligheterna för målgruppen att delta ökar förutsättningarna för en meningsfull fritid, ett socialt sammanhang, möjligheter till språkträning och förståelse för svenska koder och kunskaper om samhället. Alla dessa delar bidrar till att underlätta integrationen.

Kontakt

Dokument