Fond för insatser i flyktingsituationen

Kommunfullmäktige har beslutat att 10 miljoner kronor ur tilläggsbudget 2016 ska gå till integrationsinsatser från det civila samhället.

I och med det startar Norrköpings kommun en fond för ekonomiskt stöd till insatser som bidrar till integration i Norrköping och till den lokala flyktingsituationen. Fonden ska stimulera till engagemang i föreninglivet och i det det civila samhällets arenor för meningsfull fritid och samhällsengagemang, utifrån lika rättigheter till deltagande.

Föreningar, organisationer, trossamfund, studieförbund eller idéburet nätverk med samhällsnytta och verksamhet utan ekonomiskt vinstintresse som idé, kan ansöka om medel ur fonden.


Grundförutsättningar för fondenPDF (pdf, 342.9 kB)

Till ansökan

Ansök med worddokumentWord (word, 217.2 kB)

 

Organisationer som har tilldelats ekonomiskt stöd från integrationsfonden