Samverkan med Linköpings universitet

Norrköpings kommun och Linköpings universitet har en lång tradition av samverkan över verksamhetsgränserna. Redan när Campus Norrköping etablerades för 20 år sedan växte ett samarbete fram som har stärkts under åren.

I februari 2017 undertecknades ett strategiskt avtal mellan Linköpings universitet och Norrköpings kommun, där anställda från både universitetet och kommunen ska arbeta tillsammans.

Avtalet sträcker sig över fyra år och kommer att ske inom tre huvudområden:

  • Bildning
  • Hållbar tillväxt
  • Välfärd

Det nya avtalet innebär att ett långsiktigt, framtida samarbete är fortsatt säkrat.

Lyskraft - ett tidigare samverkansavtal

Ett liknande avtal, med projektnamnet Lyskraft löpte ut vid årsskiftet 2017. Lyskraft visade positiva resultat från studentmedverkan vilket kommer att fortsätta även under kommande avtalsperiod.

Ett lyckat exempel på tidigare samverkan är LuMink akademin där studenter vid LiU träffar grundskoleelever på andra platser än i skolmiljö vilket avdramatiserar skolarbetet. Studenterna verkar som inspiratörer och det kan resultera i att eleverna vill gå vidare till högre studier.

Studentuppdrag inom Lyskraft

Kommunen och Linköpings universitet samarbetar kring olika typer av studentarbeten och praktik. Denna samverkansdel kallas för Lyskraft. Genom Lyskraft ges studenter från universitetet möjlighet att självständigt arbeta med projekt eller uppdrag i Norrköpings kommun.

Som student vid LiU finns möjligheter att arbeta med uppdrag utanför studierna. Uppdragen utformas utifrån de olika verksamhetsområdena inom Norrköpings kommun. Projekten sker som visstidsanställning med timlön och kan maximalt vara upp till tre månader på heltid. Lyskraft erbjuder följande typer av projekt för studenter.

  • Praktik - För studenter som har praktik som en del i utbildningen kan Norrköpings Kommun
    erbjuda praktikplatser inom flera olika kommunala förvaltningar. Detta är en unik möjlighet att få känna på hur det är att arbeta i en kommun.
  • Uppsats- och Examensarbete - Om du inom din utbildning vill göra ett examensarbete med anknytning till kommunens verksamheter, vänd dig till kommunens eller LiU:s kontaktpersoner för Lyskraft.
Starta ditt projekt

Har du en idé om vad ditt Lyskraftsprojekt skulle kunna handla om, eller vill du veta mer om hur projekten fungerar? Eller har du tankar om ett seminarie, arbetsmöte eller liknande? Kontakta Jörgen Jonsson för mer information om hur du kan starta ditt egna projekt.

Jonas och Georgia berättar nedan om deras erfarenheter med Lyskraft, få tips om vilka olika projekt som du kan starta och bli inspirerad av.

Kontakt