Romer

Av Norrköpings befolkning är cirka tjugo procent av annan etnicitet. Under mitten av 1990-talet kom flertalet asylsökande från forna Jugoslavien, varav många romer. I dagsläget beräknas 3 000 innevånare i Norrköping vara romer. Etnisk registrering är förbjuden i lag i Sverige, så antalet romer är ungefärligt och bygger på så kallad självidentifikation, det vill säga att personer själva uppger att de är romer. Det finns även en mindre grupp finsktalande romer i Norrköping. Det är angeläget att stärka arbetet med romsk inkludering i Norrköping.


Handlingsplan för romers inkludering

Kommunstyrelsen har 2013-06-03 beslutat om en handlingsplan för den nationella minoriteten romers inkludering 2013-15.

Handlingsplan för den nationella minoriteten romers inkluderingPDF (pdf, 98.6 kB)

Målet är att utveckla en för kommunen hållbar, gemensam och generell kunskap om hur diskriminering av romer kan motverkas. I Norrköping är inriktningen arbetsmarknad, utbildning och socialt arbete med särskilt fokus på hälsa.

Handlingsplanen är indelad i tre delmålsområden och bygger på delaktighet som främsta princip. För genomförandet av handlingsplanen 2013-2015 finns en beräknad kostnad, 100 000 kronor per år. Projekt med koppling till handlingsplanen ingår inte i dessa medel.

Det förebyggande arbetet mot diskriminering av romer i Norrköping utvärderas och handlingsplanen återrapporteras årligen till kommunstyrelsen.
Samarbetsprojekt för att åstadkomma en jämlik hälsa
Hälsopotten – Att bygga broar är ett samarbete mellan Landstinget - Flyktingsmedicinskt centrum och CRKA - Center för romsk kulturutveckling i Norrköping, Norrköpings kommun och Samordningsförbundet Östra Östergötland.

Romer ges inte tillgång till en jämlik hälsa. Gapet mellan romers hälsa och majoritetsfolkningens hälsa är mycket stor och hotar att bli värre om inte åtgärder sätts in för att ge minoriteten romer tillgång till förebyggande hälsovård i likhet med majoritetsbefolkningen, och framförallt ges en jämlik hälsovård, utan diskriminering.

Projektet Att bygga broar inom projektet syftar till att:

  • ge förbättrad information om olika kontaktvägar till sjukvården samt om friskvård och förebyggande egenvård till romer i Norrköping
  • till sjukvården ge förbättrad information om romers kultur och språk samt om de diskriminerande strukturer som förhindrar en jämlik hälsa.

I projektet har anställts en brobyggare som förmedlar information till vården och till minoriteten romer.

Projektet pågår mellan maj 2013 och januari 2014


Hälsopotten: Romers hälsa - Att Bygga broarPDF (pdf, 198 kB)

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping

Anne Olofsson
Koordinator

Kommunstyrelsens kontor