Romer

Av Norrköpings befolkning är cirka tjugo procent av annan etnicitet. Under mitten av 1990-talet kom flertalet asylsökande från forna Jugoslavien, varav många romer. I dagsläget beräknas 3-5 000 invånare i Norrköping vara romer. Etnisk registrering är förbjuden i lag i Sverige, så antalet romer är ungefärligt och bygger på så kallad självidentifikation, det vill säga att personer själva uppger att de är romer. Det finns även en mindre grupp finsktalande romer i Norrköping. Det är angeläget att stärka arbetet med romsk inkludering i Norrköping.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-31 att fastställa riktlinjen för arbetet med nationella minoriteter i Norrköpings kommun.

Målet är att utveckla en för kommunen hållbar, gemensam och generell kunskap om hur arbetet med nationella minoriteter kan främjas.


Riktlinjen för arbetet med nationella minoriteter i Norrköpings kommunPDF (pdf, 1.1 MB)


I år är det 50-årsjubileum för internationella romadagen. Dagen firades 8 april, för att minnas den första romska kongressen som hölls i London 1971.


Jag är rom

På regeringens uppdrag har Länsstyrelsen i Stockholms län tillsammans med en grupp unga romer och modersmålslärare samt med Forum för levande historia och barnombudsmannen gjort en webbplats för att uppmärksamma unga romer. Kampanjen vänder sig till unga som söker inspiration och förebilder, eller till dem som vill veta mer om minoriteten romer och om barns och nationella minoriteters rättigheter. Genom att lyfta fram porträtt av personer med erfarenheter som andra kan känna igen sig i och lära sig av, vill kampanjen inspirera unga att vara dem de är och göra det de vill göra. Kampanjen hoppas också att via webbplatsen enkelt ge möjlighet att hitta information om barn och unga nationella minoriteters rättigheter.

Länk till Jag är rom

 

Boverkets utbildning

Boverket har inom ramen för regeringens långsiktiga strategi för romsk inkludering 2012–2032 tagit fram en utbildning som syftar till att motverka diskriminering av romer på bostadsmarknaden. Webbutbildningen ”Likabehandling av romer på bostadsmarknaden” har tagits fram tillsammans med ett nätverk bestående av företrädare för romer, fastighetsägare och hyresvärdar.

Länk till Boverkets sida


Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping

Anne Olofsson
Koordinator - Utrednings- och utvecklingsenheten

Kommunstyrelsens kontor