Utbildningsdirektör
Sofie Lindén
Telefon: 011-15 33 02
Skicka e-post

 

Stabschef
Monica Harlin
Telefon: 011-15 18 37
Skicka e-post 

 

Verksamhetschef förskola
Adam Olofsson
Telefon: 011-15 10 63
Skicka e-post

Caroline Strid
Telefon: 011-15 77 78
Skicka e-post

 

Verksamhetschef grundskola F-6
och grundsär
Jenny Östlund
Telefon: 011-15 32 04
Skicka e-post

Mikael Hultberg
Telefon: 011- 15 33 72
Skicka e-post

 

Verksamhetschef grundskola 7-9
och fritidsgårdar
Anders Pantzar
Telefon: 011-15 32 21
Skicka e-post

 

Verksamhetschefer gymnasiet och gymnasiesär
Anders Palmgren
Telefon: 073-020 15 17
Skicka e-post

Claes Göransson
Telefon: 073-020 23 58
Skicka e-post

 

Elevhälsochef
Zlatko Jankovic
Telefon: 011-15 79 31
Skicka e-post

 

Ekonomichef
Rui Matos
Telefon: 011-15 34 03
Skicka e-post 

 

Forsknings- och utvecklingschef
Kajsa Andersson-Lundblad
Telefon: 072-52 89 545
Skicka e-post

 

Administrativ chef
Linnea Lagnström
Telefon: 011-15 34 14
Skicka e-post


Nämndsekreterare
Nina Franzén
Telefon: 011-15 30 61


HR-konsult
Susanne Furland
Telefon: 011-15 34 71


Kommunikatör
Emma West
Telefon: 011-15 19 94

 

Kommunikatör
Beatrice Stenkula
Telefon: 072-594 40 31


Kvalitetsstrateg, Gymnasie- och vuxenutb.
Annika Karlsson
Telefon: 011-15 18 78


Kvalitetsstrateg, Grundskola
Anette Bergstrand
Telefon: 011-15 53 09


Kvalitetsstrateg Förskola
Kenneth Holmberg
Telefon: 011-15 24 21