Utbildningskontoret

Utbildningskontoret arbetar på uppdrag av utbildningsnämnden.

Kontoret administrerar:

  • förskoleverksamhet
  • skolbarnomsorg
  • grundskoleverksamhet
  • fritidshem
  • fritidsgårdar
  • öppen fritidsverksamhet
  • särskola
  • gymnasieskola
  • centrala elevhälsan

Organisationsskiss

Kontakt