Tekniska kontoret

Tekniska kontoret arbetar på uppdrag av tekniska nämnden.
Kontoret ansvarar för:

  • Stadsmiljö och naturvård
  • Gator och trafik
  • Färdtjänst
  • Skolskjuts
  • Spår, el och belysning

Kontakta oss gärna för felanmälan, synpunkter och frågor:

Kontakt