Processtöd

Processtöd består av två funktioner:

Processtöd erbjuder stöd, service och utveckling till alla verksamheter inom stadsbyggnadskontoret.


Processtöd
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Telefon: 011-15 00 00 (växel)
Fax 011-15 16 25
E-post processtod@norrkoping.se

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

011-15 00 00
Fax 011-10 09 35

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter