Socialkontoret

Socialkontoret tar fram underlag för socialnämndens beslut. Socialkontoret arbetar med frågor som rör till exempel omsorg om barn och unga, föräldrastöd och missbruk.


Socialdirektör
Yvonne Thilander
Telefon: 011-15 23 03
Skicka e-post

Kontakt