Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret arbetar på uppdrag av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret verksamhetsområden:

Arbetsmarknadsinsatser - vänder sig i första hand till dem som har svårast att komma in på, eller tillbaka till, arbetsmarknaden.

Ekonomiskt bistånd - beslutar om försörjningsstöd (socialbidrag) och medverkar till att nyanlända får en introduktion i samhället.

Vuxenutbildning - kommunal vuxenutbildning erbjuder flexibel utbildning av hög kvalitet med varierande studieformer både på grundläggande och gymnasial nivå.

Chef för arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret
Pernilla Thott Ljung
Telefon: 011-15 10 88
Skicka e-post


Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontorets organisationsskissPDF (pdf, 81.1 kB)

Kontakt

Norrköpings kommun
601 81 Norrköping

011-15 00 00
Fax: 011-13 61 70

Skicka e-post