Styrmodell

En grafiskt utformad styrmodell med pilar och text.
Norrköpings kommuns styrmodell

Alla som bor i Norrköping möter på ett eller annat sätt kommunal verksamhet. Omkring 11 000 personer arbetar för Norrköpings kommun. För att de politiska ambitionerna ska genomföras i kommunen behövs styrning i form av mål för verksamheten. Man behöver också följa upp att det blev som man hade tänkt sig. Styrmodellen för Norrköpings kommun, som kom till år 2003, beskriver hur det här går till.

I början av 2011 tog kommunfullmäktige i Norrköping beslut om att revidera styrmodellen. Den beskrivs i politiska riktlinjer och i tjänstemannariktlinjer.

Politisk riktlinje för styrmodellenPDF (pdf, 355 kB)

Tjänstemannariktlinje för styrmodellenPDF (pdf, 348.6 kB)

Sök bland mål för Norrköpings kommun

Sök bland riktlinjer, regler och avgifter i Norrköpings kommun 

Titta på filmen om styrmodellen


Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping