Sammanträdesdagar 2020

Kommunfullmäktige, nämnder och utskott

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Jun

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Inställt

12

19

16

14

12

Byggnads- och miljöskyddsnämnden

15

12

18

8

13

10

Kommunfullmäktige

27

24

30

27

25

15

Kommunrevisionen

14,22

12,26

11,25

7,15

5, 13, 18-19

15,24

Kommunstyrelsen

7,13

3,10

2,9,16,31

20

4,11,26

1,16

Kultur- och fritidsnämnden

-

11

20

inställt

12

11

Utbildningsnämnden

15

12

18

15

13

10

Socialnämnden

-

12

18

15

13

11

Samhällsplaneringsnämnden

14

11

17

7

12

11

Tekniska nämnden

16

13

19

9

14

9

Valnämnden

-

13

-

23

-

-

Vård- och omsorgsnämnden

15

12

18

15

13

11

Överförmyndarnämnden

16

13

19

16

14

11


Text


Kommunfullmäktige, nämnder och utskott

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Inställt

15

15

12

14

Byggnads- och miljöskyddsnämnden

12

9

14

11

9

Kommunfullmäktige

31

28

12,19

30

14

Kommunrevisionen

12,26

9,23

5,14

11,26

7,16

Kommunstyrelsen

10,24,25

7,14

5

2,16

1,15

Kultur- och fritidsnämnden

-

15

13

11

16

Utbildningsnämnden

12

16

14

11

16

Socialnämnden

12

16

14

11

16

Samhällsplaneringsnämnden

11

8

13

10

8

Tekniska nämnden

13

10

15

12

10

Valnämnden

-

24

-

-

16

Vård- och omsorgsnämnden

12

16-17

16

11

16

Överförmyndarnämnden

13

10

15

12

10