Sammanträdesdagar 2018

Kommunfullmäktige, nämnder och utskott

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Jun

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

18

15

22

19

17

14

Byggnads- och miljöskyddsnämnden

17

14

21

18

16

13

Kommunfullmäktige

29

26

26

23

28

18

Kommunrevisionen

15, 25

9, 21

14, 28

6, 12, 18, 26

14, 22-23

4, 14

Kommunstyrelsen

8, 15

5, 12, 27

5, 19

3, 16

7, 14, 29

11, 19

Kultur- och fritidsnämnden

16

13

20

17

15

12

Personalutskottet

9

7

6

11

9

5

Utbildningsnämnden

17

14

21

18

16

13

Socialnämnden

17

17

21

18

16

13

Stadsplaneringsnämnden

16

13

20

17

15

12

Tekniska nämnden

18

15

22

18

17

13

Valnämnden

25


22


17

14

Vård- och omsorgsnämnden

17

14

21

18

16

13

Överförmyndarnämnden

18

15

22

19

17

14


Kommunfullmäktige, nämnder och utskott

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

16

20

25

22

13

Byggnads- och miljöskyddsnämnden

15

19

24

21

12

Kommunfullmäktige

27

24

15

26

17

Kommunrevisionen

13, 23

10, 19

5, 10

12, 22

4, 12

Kommunstyrelsen

13, 28

10, 17

22

5, 19

3, 18

Kultur- och fritidsnämnden

--

18

23

22

11

Personalutskottet

--

12

9

14

5

Utbildningsnämnden

22

19

24

21

12

Socialnämnden

15

19

24

21

12

Stadsplaneringsnämnden

14

18

23

20

11

Tekniska nämnden

16

20

25

22

12

Valnämnden

30

12

25


18

Vård- och omsorgsnämnden

15

19-20

24

21

12

Överförmyndarnämnden

16

20

25

22

13