Sammanträdesdagar

Sammanträdesdagar 2021

Kommunfullmäktige, nämnder och utskott

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

19

14

21

18

14

Byggnads- och miljöskyddsnämnden

18

16

20

17

15

Kommunfullmäktige

30

27

25

29

20

Kommunrevisionen

17,25

14,22

5,13

10,18

7,15

Kommunstyrelsen

23

6,20

11,18

8,22

6,13

Kultur- och fritidsnämnden

-

15,16

21

18

16

Utbildningsnämnden

18

15

20

17

15

Socialnämnden

18

15

20

17

15

Samhällsplaneringsnämnden

17

14

19

16

16

Tekniska nämnden

19

15

21

18

14

Valnämnden

-

23

-

-

15

Vård- och omsorgsnämnden

18

15,16

20

17

15

Vård- och omsorgsnämndens utskottssammanträden

4

1

6

3

1

Överförmyndarnämnden

19

16

21

18

16


Sammanträdesdagar 2022

Kommunfullmäktige, nämnder och utskott

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Jun

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

20

17

17

20

18

16

Byggnads- och miljöskyddsnämnden

19

16

16

21

18

15

Kommunfullmäktige

31

28

28

25

30

20

KommunrevisionenKommunstyrelsen

10,24

7,14

7,21

4,26

9,16,31

13

Kultur- och fritidsnämnden

-

17

17

21

19

16

Utbildningsnämnden

26

16

16

20

18

15

SocialnämndenSamhällsplaneringsnämnden

18

15

15

19

19

14

Tekniska nämndenValnämndenVård- och omsorgsnämnden

19

16

16-17

20

18

15

Vård- och omsorgsnämndens utskottssammanträdenÖverförmyndarnämnden

20

17

17

13

19

16Kommunfullmäktige, nämnder
och utskott

aug

sept

okt

nov

dec

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

18

15

20

16

13

Byggnads- och
miljöskyddsnämnden

17

14

19

17

14

Kommunfullmäktige

29

26

17

28

19

Kommunrevisionen


Kommunstyrelsen

22

5,19,27

24

14,15

5,12

Kultur- och fritidsnämnden

-

14-15

20

17

15

Utbildningsnämnden

17

14

19

16

14

Socialnämnden


Samhällsplaneringsnämnden

16

13

18

18

15

Tekniska nämnden


Valnämnden


Vård- och omsorgsnämnden

17

14

19

16

14

Vård- och omsorgsnämndens
utskottssammanträden


Överförmyndarnämnden

18

15

20

17

15