Norrköpings kommuns organisationsbroschyr

Med omkring 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping.

En ny uppdaterad organisationsbroschyr är klar under våren 2019.

Förtroendemannaregister, Förtroendevalda i Norrköpings kommun