Stadsplaneringsnämnden

Stadsplaneringsnämnden har ansvaret för stadsbyggnadsfrågor.

Det är exempelvis

  • översikts- och detaljplaner
  • exploateringsfrågor
  • bostadsförsörjning
  • geografiska informationssystem
  • övergripande trafikplanering.

Stadsbyggnadskontoret bistår stadsplaneringsnämnden med förberedelser inför beslut, genomförande, uppföljningar och utvärderingar av verksamheten.

Uppdragsplan för stadsplaneringsnämndenPDF (pdf, 11.3 MB)

Ledamöter i stadsplaneringsnämnden

Kontakt