Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Byggnads- och miljöskyddsnämnden har ett samlat ansvar för

  • miljö- och hälsoskyddsområdet
  • bostadsanpassningsbidrag
  • delar av plan- och bygglagen.

Den kommunala lantmäterimyndigheten finns också här.

Bygg- och miljökontoret bistår byggnads- och miljöskyddsnämnden med förberedelser inför beslut, genomförande, uppföljningar och utvärderingar av verksamheten.


Uppdragsplan för byggnads- och miljöskyddsnämndenPDF (pdf, 432.3 kB)

Ledamöter i byggnads- och miljöskyddsnämnden

Sammanträdesdagar

Beslut och dokument

Kontakt