Näringslivsavdelningen

Näringslivsavdelningen svarar för kommunens olika näringslivsfrågor.

Avdelningens uppgifter är bland annat att underlätta att starta företag, vidareutveckla företag i Norrköping och arbeta för att nya företag väljer att etablera sig här. Näringslivsavdelningen driver också frågor inom landsbygdsutveckling och områdesutveckling, och driver olika nätverk, projekt och aktiviteter.

Kontakt