Kommunstyrelsens kontor och kommundirektören

Under kommunstyrelsen finns kommunstyrelsens kontor som har till uppgift att:

  • arbeta med de frågor kommunstyrelsen ansvarar för
  • ta fram underlag inför styrelsens beslut

Kommunstyrelsens kontor består av:

  • Kommunstyrelsens kansli
  • Ekonomi- och styrningsavdelningen
  • Personalavdelningen
  • Näringslivsavdelningen
  • Kommunservice

Kontoret leds övergripande av kommundirektören.

Kontakt

Kommundirektör
Martin Andreae
011-15 34 01

Skicka e-post