Kommunstyrelsens kansli

Kommunstyrelsens kansli arbetar med

  • kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ärendehantering
  • juridik och utredningsfrågor
  • regionala och internationella frågor
  • säkerhets- och försäkringsfrågor

Kontakt

Kommunstyrelsens kansli
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 11 01
Fax: 011-13 52 10

Skicka e-post

Kanslichef
Pär Höglund
011-15 11 14